Aktuális pályázatok

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

A támogatás célja, hogy a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas természeti értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse.

 

2. Támogatás összege

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás alapján hektáronként vagy folyóméterenként 400 eurónak megfelelő forint összeg vissza nem térítendő, terület alapú támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéi

 

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások –  VP4-4.4.1-16.

3. Támogatható tevékenységek

A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez tartozó műveletek megvalósítására:

A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken

B) célterület – Gyeptelepítés

C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein

D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken

 

4. Jogosultsági kritériumok

 • A támogatás igénybevételére aktív mezőgazdasági termelő jogosult.
 • A legkisebb támogatható mezőgazdasági tábla méret legalább 0,25 ha.
 • Támogatás mind a négy célterület esetében kizárólag támogatásra jogosult szántó hasznosítású területre igényelhető. A C) célterület esetében a sövénytelepítéssel érintett területrész nem támogatható területté válik.
 • Mind a négy célterület esetében a telepítésnek/létesítésnek újonnan kell megvalósulnia. A támogatási kérelem benyújtását követő előzetes helyszíni szemle előtt telepített, célterületek szerint meghatározott elemekre nem igényelhető támogatás.
 • Az aktív mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtásától legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig jogszerű földhasználó.

 

5. Kötelezettségvállalások

 • Az illetékes állami természetvédelmi szerv támogató nyilatkozata a beruházás természetvédelmi szempontú jóváhagyásáról. A támogató nyilatkozatot a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.
 • Amennyiben támogatást igénylő az illetékes állami természetvédelmi szerv támogató nyilatkozatában jóváhagyott fajoktól és telepítési aránytól eltér, úgy köteles változás bejelentőt benyújtani az MVH-hoz.
 • Támogatást igénylő köteles a Gazdálkodási Naplót a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint vezetni.
 • Támogatást igénylő több célterületre is igényelhet támogatást, azonban egy mezőgazdasági táblán egy célterület valósítható meg, kivéve a C) célterület (sövénytelepítés), mely a vonatkozó előírásokból kifolyólag a többi célterülettel kombinálható.
 • Támogatást igénylő a támogatási kérelemben benyújtott adott célterület szerinti telepítésre vonatkozó kötelezettségvállalások legalább 50%-át köteles megvalósítani, melyek területméret – valamint sövény esetében hosszméret – vonatkozásában nem lehetnek kisebbek, mint az adott célterület szerint meghatározott minimum követelmények

 

6. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján, a felhívásban megadott időszakban:

2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig külön felületen támogatási kérelmet nyújthat be.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. július 31.
 • 2018. július 31.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share