Aktuális pályázatok

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

 

Technológiai fejlesztés mikro-, kis és középvállalkozásoknak. 70 % vissza nem térítendő támogatással!

Török Zoltán pályázati szakértő


Fejlesztené vállalkozását? Ez egy kiváló pályázat!
 10 000 000-629 000 000 Ft támogatási összeg


 

 

HA AZ ÁLTALÁNOS RÉSZLETEK ÉRDEKLIK GÖRGESSEN LEJJEBB!

 

HA INKÁBB SZEMÉLYRE  SZABOTT TÁJÉKOZTATÁST  SZERETNE, AKKOR KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – a felhívás társadalmi egyeztetésen, benyújtás várható kezdete: 2021. március 1.

 

I.A Felhívás célja

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.

 II.A rendelkezésre álló forrás:

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd Ft.

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db.

III.Önállóan nem támogatható tevékenységek

III.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

 IV.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

IV.Mérföldkövek

-A tervezett projekt legfeljebb egy év időtartalmú (a projekt megkezdésétől számítva a fizikai befejezés legfeljebb 12 hónap) egy mérföldkövet kell tervezni

-A tervezett projekt egy évnél hosszabb (a projekt megkezdésétől számítva a fizikai befejezés több, mint 12 hónap), legalább 2 mérföldkövet kell tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő tervezhető.

V.Támogatást igénylők köre

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,

c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

VI.A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Legfeljebb egy megvalósítási helyszín jelölhető meg.

VII.Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

VIII.Eredményességi mérés

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT)

Átfordulás sávozása (Eredményességi mérés értékelési szempontok alapján) Az elszámolásokban elfogadható VT VNT-vé való átfordulásának mértéke
100-140 pont 100%
80-99 pont 80%
60-79 pont 60%
40-59 pont 40%
20-39 pont 20%
0-19 pont 0

IX.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.

Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft

 

2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

 

3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15.

Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

 

4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

 X.A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]


Adatkezelési szabályzat


Share