Adatkezelési szabályzat

Örülünk, hogy felkereste weboldalunkat, és hogy érdeklődik szolgáltatásaink, pályázataink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, és szeretnénk, ha biztonságban érezné magát oldalunk böngészése közben.

Az Agrárközösség Kft. (továbbiakban, mint: “Szolgáltató”) a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A jelen Weboldal megtekintője, használója a Felhasználó (továbbiakban: “Felhasználó”).

A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az iroda.agrarkozosseg@gmail.com e-mail címre, kollégánk választ ad kérdésére.

Vonatkozó jogszabályok

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Kapcsolatfelvétel

Felhasználó az adatai megadásával és a www.agrarkozosseg.hu honlapon a “Kapcsolat” menüpontban az “Adatkezelési szabályzatot elfogadom” pont kijelölésével, valamint a “Küldés” gombra kattintással hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárközösség Kft., az Agrárközösség üzemeltetője (továbbiakban: Agrárközösség) a Felhasználó személyes adatait, elérhetőségeit, valamint az Agrárközösség által nyújtott pénzügyi, pályázati tanácsadási és információs szolgáltatások iránti érdeklődése tényét, illetve az ezekre vonatkozó, a www.agrarkozosseg.hu domain cím alatt elérhető weboldalon megadott preferenciáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok alapján a Felhasználóval való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezelje.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kapcsolat felvételi űrlap (http://agrarkozosseg.hu/kapcsolat/) kitöltése esetén a Szolgáltató az alábbi személyes adatait kezeli: Név/Cégnév, Település, Telefonszám, Gazdasági mérete, E-mail cím, Tevékenység, illetve a Megjegyzés rovatban opcionális jelleggel megadott további információkat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kapcsolat felvételi űrlapon megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy a Szolgáltató felvehesse a kapcsolatot a Felhasználóval, és igény esetén Felhasználó részére ajánlatokat, pályázati információkat, küldjön, a felhasználót esetleges rendezvényekről értesítse, vagy a Felhasználó számára a szolgáltatásait megismertethesse.

Az Agrárközösség Kft. adatkezelése, valamint adattovábbítása a személyes adatok vonatkozásában önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulást a fentiek szerinti “Küldés” gombra kattintással, adják meg.

Agrárközösség kártya igénylése

Felhasználó az adatai megadásával és a www.agrarkozosseg.hu honlapon a “Agrárközösség kártya” menüpontban az “Adatkezelési szabályzatot elfogadom” pont kijelölésével, valamint a “Küldés” gombra kattintással hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárközösség Kft., az Agrárközösség üzemeltetője (továbbiakban: Agrárközösség) a Felhasználó személyes adatait, elérhetőségeit, valamint az Agrárközösség által nyújtott pénzügyi, pályázati tanácsadási és információs szolgáltatások iránti érdeklődése tényét, illetve az ezekre vonatkozó, a www.agrarkozosseg.hu domain cím alatt elérhető weboldalon megadott preferenciáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok alapján a Felhasználóval való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezelje.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Agrárközösség kártya igénylési űrlap (http://agrarkozosseg.hu/agrarkozosseg-kartya/) kitöltése esetén a Szolgáltató az alábbi személyes adatait kezeli: Név/Cégnév, Kapcsolattartó személye, Tevékenység, Telefonszám, E-mail cím, Település.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Agrárközösség Kártya igénylésekor megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy a Szolgáltató felvehesse a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy a Szolgáltató az Agrárközösség Kártya tekintetében információkat küldjön a Felhasználó részére, hogy Szolgáltató megismertethesse Szolgáltatásait a felhasználóval.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Agrárközösség Kártyát a Szolgáltatónál papír alapú igénylőlap kitöltésével kérte, úgy ebben az esetben is a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak alkalmazandóak a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai közül kizárólag a családi- és utóneve(i)/cégneve továbbításra kerülnek az Agrárközösség Kártya elfogadóhelyek részére. Az adattovábbítás célja, hogy a kártyaelfogadóhelyek az Agrárközösség Kártya használatának jogosultságát ellenőrizni tudják. Felhasználó a jelen bekezdésben meghatározott adattovábbításhoz, jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Agrárközösség Kártya elfogadóhelyek listája a www.agrarkozosseg.hu weboldalon elérhetőek, így Felhasználó az adattovábbítás címzettjeit ellenőrizni tudja.

Az Agrárközösség Kft. adatkezelése a személyes adatok vonatkozásában önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz való hozzájárulást a fentiek szerinti “Küldés” gombra kattintással, adják meg.

Az Agrárközösség Kft. „kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése. Agrárközösség kártyatulajdonosok átadása a kedvezményt nyújtó cég felé” adatkezelési tevékenység száma: NAIH-122865/2017.

Hírlevélre feliratkozás

Weboldalunkon fel tud iratkozni a hírlevelekre. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok, amennyiben a felhasználó másképp nem rendelkezik, csak a hírlevél elküldéséhez kerülnek felhasználásra. A hírlevélre a www.agrarkozosseg.hu weboldal alján található “Feliratkozás a Hírlevélre” cím alatt tud feliratkozni e-mail címe megadásával és a “Feliratkozás” gombra történő kattintással. Ezt követően teljes nevének, születési helyének, születési idejének, e-mail címének megadásával, valamint az adatvédelmi szabályzat elfogadásával és a “Feliratkozás” gombra kattintással tud Hírlevelünkre feliratkozni.

A Hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy a Szolgáltató Hírlevelet tudjon küldeni a Felhasználó részére, hogy a Felhasználót be tudja azonosítani.
A hírlevélre feliratkozók adatait a többi adatállománytól különállóan kezeljük. A feliratkozó adatairól nyilvántartást vezetünk, mely tartalmazza a természetes személy nevét, e-mail címét, feliratkozásának dátumát, születési helyét és idejét. A hírlevélküldés leiratkozásáról minden felhasználónak lehetősége van. Az Agrárközösség Kft. a leiratkozást lehetővé teszi a hírlevelekben leiratkozó link formájában (“unsubscribe” felirattal) és postai úton is, a link alatt megnevezett címen.
A Felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulást a fentiek szerinti “Feliratkozás” gombra kattintással, adják meg.

Az Agrárközösség Kft. „marketing, hírlevél küldés” adatkezelési tevékenység száma: NAIH-119588.
Eseményekre történő jelentkezés
Weboldalunkon az „Eseményeink” menüpontban jelentkezni tud különböző eseményeken, rendezvényeken történő részvételre, vagy adott esetben jelentkezni tud kiállítóként, előadóként történő részvételre. Ezt Weboldalunkon az „Eseményeink” menüpontban a „Jelentkezzen a rendezvényre!”, illetve a „Jelentkezzen kiállítónak, előadónak!” cím alatt, személyes adatai megadásával, az adatvédelmi szabályzat elfogadásával és a „Jelentkezés küldése”, illetve a „Küldés” gombra kattintással tudja megtenni.
A résztvevőként történő jelentkezés esetén nevét/cégnevét, e-mail címét, számlázási címét, telefonszámát, a gazdaság méretét, a tevékenységet, és részvétel módját kezeljük személyes adatként. Az adatkezelés célja ebben az esetben az eseményen résztvevők beazonosítása, a számla kiállítása, valamint annak meghatározása, hogy az eseményen résztvevők milyen szakmai érdeklődési körben lesznek érintettek.
A kiállítóként, előadóként történő jelentkezés esetén, nevét/cégnevét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámot, e-mail címet kezeljük személyes adatként. Az adatkezelés célja, hogy a rendezvényen történő esetleges részvétel részleteinek megtárgyalásához szükséges elérhetőségek biztosítottak legyenek, valamint, hogy a rendezvény szervezői és az előadók közötti kapcsolattartás megoldható legyen.
A Felhasználó a fenti menüpontban (“Eseményeink”) az “Adatkezelési szabályzatot elfogadom” pont kijelölésével, valamint a „Jelentkezés küldése”, illetve a „Küldés” gombra kattintással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárközösség Kft. a Felhasználó személyes, valamint a szakmai preferenciáira és érdeklődésére vonatkozó információkat harmadik félnek marketingcélokból továbbadja, és így Felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik féltől kaphat a Felhasználó a regisztráció pillanatában megadott érdeklődésének megfelelő kereskedelmi ajánlatokat akár postai, elektronikus, telefonos illetve személyes megkeresés formájában is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti nyilatkozatával a személyes adatai továbbításához hozzájárul, amely alapján az Agárközösség Kft. jogosult személyes adatait és a megadott preferenciáit az alábbi Társaságok (továbbiakban: “Szerződött Partnerek”) részére továbbítani:
Cégnév Székhely Cégjegyzékszám E-mail cím
Agrova Kft. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. I/2. 15-09-068935 tanyik.eszter@phylazonit.hu
MKB Bank 1056 Budapest, Váci út 38. 01-10-040952 telebankar@mkb.hu
Agrováció Kft. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54. 01-09-279226 buda.richard@agrovacio.hu
Szarvasgomba Termesztők Országos Egyesülete 7200 Dombóvár, Rákóczi út 85. ulrich.jozsef@gmail.com
Linamar Hungary Zrt. 5900 Orosháza, Csorvási út 27. 04-09-006748 endre.krizsan@linamar.com
Carmeuse Hungária Kft. 7827 Beremend, 064/1. 02-09-066932 papais@carmeuse.hu
Alternconsult Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1. B ép. 06-09-011103 jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
Metra Kft. 1023 Budapest, Ürömi u. 47. 01-09-064446 info@metra.hu
FitoHorm Kft. 6500 Baja, Iparos u. 12. 03-09102340 dusan.forrai@fitohorm.hu
AgroComplex Kft. 1016 Budapest, Mészáros u. 10. IV/1. 01-09-289462 info@agrocomplex.hu
Jármű Kontroll Magyarország Kft. 1205 Budapest, Toldy F. u. 15-17. 01-09-927702 reka.csati@jarkon.hu
NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1118 Budapest, Dayka G. u. 5. 01-09-263181 nur@neckermann.hu

A Weboldalon történt jelentkezést követően telefonos megkeresés útján véglegesíti a Szolgáltató a résztvevők, kiállítók és előadók jelentkezését. A fenti személyek részére a Szolgáltató a későbbiekben megrendező rendezvényekről tájékoztató anyagot küld.
Felhasználók tudomásul veszik, hogy Rendezvényeken fénykép készülhet az eseményről és a résztvevőkről, amelynek kapcsán a Felhasználók a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulásokat adják ahhoz, hogy Szolgáltató képmásukat felhasználja marketing célokra. E hozzájárulás keretében, Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szolgáltató képmásukat a www.agrarkozosseg.hu weboldalon, illetve a Szolgáltató Facebook oldalán közzé tegye, továbbá, hogy a jelen pontban meghatározott Szerződött Partnerek részére azokat marketing célból továbbítsa.
A Felhasználók az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz való hozzájárulást a fentiek szerinti “Jelentkezés küldése”, illetve a „Küldés” gombra kattintással, adják meg.

Az Agrárközösség Kft. „honlapon történő regisztráció. eseményeinkre való regisztráció honlapon keresztül” adatkezelési tevékenység száma: NAIH-122702/2017.
Aktuális pályázatok tekintetében jelentkezés a részletes tájékoztatásért
Weboldalunkon az „Aktuális pályázatok” menüpontban jelentkezni tud különböző pályázatok tekintetében bővebb információkért. Ezt Weboldalunkon az „Aktuális pályázatok” menüpontban a „Jelentkezzen a részletért!” cím alatt, személyes adatai megadásával, az adatvédelmi szabályzat elfogadásával és a „Küldés” gombra kattintással tudja megtenni.
A bővebb információkért való jelentkezés esetén, nevét/cégnevét, a település nevét, telefonszámot, gazdaság méretét, tevékenységét és az e-mail címét kezeljük személyes adatként. Az adatkezelés célja, hogy a megadott adatok alapján személyre szabott információkkal láthassuk el az érdeklődőket, valamint, hogy az érdeklődők és a Szolgáltató közötti kapcsolattartás biztosított legyen.
A Felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulást a fentiek szerinti „Küldés” gombra kattintással, adják meg.

Az Agrárközösség Kft. „honlapon történő regisztráció. eseményeinkre való regisztráció honlapon keresztül” adatkezelési tevékenység száma: NAIH-122702/2017.
Hitelközvetítési megbízásra vonatkozó adatkezelési szabályok

Amennyiben a Felhasználót agrárfinanszírozási területen érdekli az MKB Bank Zrt. finanszírozási ajánlatai, úgy a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a feltételekben való megállapodást követően (papír alapú) hitelközvetítési megbízási szerződést kössön Társaságunkkal. Amennyiben erre sor kerül, úgy a szerződés alapján a Felhasználó családi és utónevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét, adószámát/adóazonosító számát, telefonszámát és e-mail címét továbbítjuk az MKB Bank Zrt. részéről abból a célból (adatkezelés célja), hogy az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.) felkereshesse a Felhasználót finanszírozási ajánlataival.

Ebben az esetben a Felhasználók a fenti adatkezeléshez és az MKB Bank Zrt. részére történő adattovábbításhoz a hozzájárulást a hitelközvetítési megbízási szerződés aláírásával adják meg.

Az Agrárközösség Kft. „kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés hitelközvetítési megbízási szerződés” adatkezelési tevékenység száma: NAIH-123190/2017

Közös szabályok

(A Kapcsolatfelvétel, az Agrárközösség kártyaigénylés, a Hírlevélre való feliratkozás, Eseményekre történő jelentkezés, az aktuális pályázatok tekintetben a részletes tájékoztatásra történő jelentkezés, a hitelközvetítési megbízásra vonatkozó rendelkezések és a www.agrarkozosseg.hu weboldal használatával kapcsolatban)

Felhasználó hozzájárulása visszavonásig érvényes. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelőnél az adatait bármikor módosíthatja, töröltetheti az alábbi elérhetőségeken: (Agrárközösség Kft., székhelye: 1073 Budapest Szépvölgyi út 49-55., levelezési címe: 1037 Budapest, Bokor u. 23-25., telefonszáma: 06-70/420-9664, e-mail címe: iroda.agrarkozosseg@gmail.com, weboldal: www.agrarkozosseg.hu)
Felhasználó amennyiben úgy találja, hogy az Agrárközösség a személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályokat nem tartja be, Felhasználó jogosult írásban bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Agrárközösség Kft-nél kérelmezheti a személyes adatai és bármely más megadott adat kezeléséről való tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását.
Az Agrárközösség Kft. vagy a fenti hozzájárulás alapján Felhasználó adatainak védelmét garantáló Szerződött partnerek ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Agrárközösség Kft., vagy a fentiekben meghatározott Szerződött partnerek az érintett Felhasználó valóságnak nem megfelelő személyes adatát az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb azonban öt napon belül a valóságnak megfelelő személyes adatra helyesbíti. Az Agrárközösség Kft., vagy szerződő partnerei az érintett kérelmére az érintett felhasználó személyes adatait egy munkanapon belül – az érintett kérelme szerint – törli vagy zárolja.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni az Agrárközösség Kft., amely Szerződött partnereknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A www.agrarkozosseg.hu weboldal működése közben egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra az Agrárközösség nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az alkalmazás használatának nem akadálya. Adatkezelő: Agrárközösség Kft.
Az Agárközösség Kft., mint Adatkezelő elérhetőségei: székhelye: 1037 Budapest Szépvölgyi út 49-55., e-mail címe: torokgyula4@gmail.com, telefonszáma: 06-70/420-9669.
Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozóhatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján). A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató a honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket elsősorban székhelyén végzi. Az adatkezelő a személyes adatokat dedikált szerveren tárolja.

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Jogszabályi tájékoztatások
Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21-23. §-ai alapján:
15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
16. Bírósági jogérvényesítés
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
17. Kártérítés és sérelemdíj
23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Share